کارگاه مقاله نویسی

نامشخص

شرح

– تشریح اجزأ یک مقاله ISI :
موضوع
خلاصه
کلمات کلیدی
Running head
مقدمه
متن اصلی
نتیجه گیری
منابع )نحوه ارجاع منابع(
– معرفی پایگاه های اطلاعاتی معتبر
– دسته بندی ژرنال ها
– شاخص های تمایز ژرنال ها (impact factor, Quartile Scores (Q1-Q4),..)
– نحوه انتخاب ژرنال مناسب و مرتبط
– نحوه ارسال یک مقاله و معرفی بخش های مختلف آن:
Editor
Reviewer
Author
– مشخصات مولف
Co-Author
Submitting
Cover Letter
Minor/Major Revision
Author Dashboard
– نحوه پاسخگویی به داورها
– ویرایش مقاله پس از داوری و ارسال دوباره
– تعریف Citation

ویژگی های دوره

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

-متولد 1364/11/9
-دانش آموخته دانشگاه هنر تهران
-شاگرد ممتاز و رتبه برتر در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
-دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه هنر تهران
-سوابق آموزشی: تدریس در دانشگاه های هنر تهران، آزاد تهران جنوب، شهرقدس و ...
-سوابق اجرایی: همکاری با مهندسین مشاور معمار و شهرساز پاسارگارد و مهندسین مشاور پنام پارسه
-سوابق پژوهشی: نگارش و چاپ مقاله در فصلنامه های علمی و پژوهشی "نامه معماری و شهرسازی دانشگاه هنر" و "هویت شهر" و نشریه علمی و پژوهشی "صفه"
-کسب رتبه اول در همایش ملی نمای ساختمان و سیمای شهر
-همکاری با دکتر میترا حبیبی در ترجمه و تدوین کتاب " راهنمای طراحی منظر در شهر" و دکتر کرامت الله زیاری در تالیف و ترجمه کتاب "شهرهای چندهسته ای"