منبت و حجم های چوبی (پیکره تراشی)

نامشخص

شرح

آموزش منبت وحجم های چوبی (پیکره تراشی)
شرح
سر فصل های اموزشی:
۱-اشنایی ومعرفی ابزار کار
۲-اشنایی با بافت چوب
۳-کنده کاری ومنبت نقوش ساده ۴-کنده کاری ومنبت نقوش ترکیبی
۵-حجم وپیکره تراشی اشکال ساده ومبتدی
۶-پیکره تراشی اشکال انتزاعی

ویژگی های دوره

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *