• عابد ارجمند
    چالش دفتر طراحی

    هر کدام از ما شرکت کنندگان در «چالش دفتر طراحی» می­خواهیم با توجه به علاقه­مندی­ها، توانایی­ها، خواسته­ها و ایده­های خود خودمان یک دفترچه­ی طراحی را از اول تا آخر پُر کنیم. فرقی هم نمی­کند هنرمند باشیم یا یک علاقه­مند معمولی …