فلسفه برای مربیان کودک

1,000,000 تومان
در حال ثبت نام

رزرو تمامی دوره ها برای دانشجویان دانشگاه هنر با 20% تخفیف همراه است.

بررسی و نقد مبانی نظر آموزش فلسفه به کودکان- پایان نامه دکتری دانشگاه تربیت معلم 1382

· مبانی نظری آموزش فلسفه ه کودکان-کتاب-انتشارات دواوین 1383

· برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان به عنوان یک نظریه-بخشی از کتاب اصول و فلسفه آموزش و پرورش-1384

· فیلسوفان کوچگ-تدوین و ترجمه کتاب- انتشارات آییژ 1388

· برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان در دوره ابتدائی-مقاله سمینار-ششمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی شیراز-1386

· برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان در دوره راهنمایی و متوسطه-هفتمین همایش انجمن مظالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی1387

· بررسی بنیادهای نظری برنامه درسی برای کودکان از دیدگاه فیلسوفان عقل گرا- مقاله علمی پژوهشی- فصلنامه مطالعات برنامه درسی شماره 6

· امکان آموزش فلسفه به کودکان بر سر مفهوم- مقاله علمی پژوهشی- مقاله علمی پژوهشی- فصلنامه مطالعات برنامه درسی شماره7

· نقد برنامه درسی پایه سوم آموزش فلسفه به کودکان پیکسی و راهنمای آموزش آن " به دنبال معنی"-""""""""""""""""""

· آموزش فلسفه به کودکان و تربیت شهروندی- مقاله روز نامه همشهری-1385

· معرفی برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان- مقاله روز نامه همشهری

· ضرورت آموزش فلسفه به کودکان- مقاله روز نامه جام جم

· عقل کودک ، عقل بزرگسال- مقاله مجله- کتاب ماه کودک و نوجوان خبر نامه علمی فرهنگی ماره 87

· میزگرد ادبیات داستانی و آموزش فلسفه به کودکان- مقاله مجله-

· ضرورت آموزش فلسفه به کودکان بایدها و نبایدها- سخنرانی علمی- انتجمن مطالعات برنامه ریزی

· نقش معلم در آموزش فلسفه به کودکان- رئیس میزگرد- انجمن مطالعات برنامه ریزی

· چالش های آموزش فلسفه به کودکان- عضو نشت علمی- پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوری های علمی

· رئیس گروه مطالعات برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان- عضو نشت علمی- انجمن مطالعات برنامه درسی-

· عضو گروه فلسفه برای کودکان و نوجوانان و پژوهشکده علوم انسانی و وزارت علوم-

· اجرای کارگاه آموزشی فلسفه به کودکان- کارگاه- تهران منطقه 14

· اجرای کارگاه آموزش- دانشگاه آزاد

· ارائه مقاله در کنفرانس بینالمللی فلسفه در افریقای جنوبی: 2004

· ارائه مقاله در دانشگاه ایالتی مسکو در مورد فلسفه برای کودکان2008

· نقد کتاب کند و کاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان در خبر گزاری مهر

· طراحی مدلی برای ارزیابی برنامه درسی فلسفه برای کودکان ارایه مقاله دانشگاه پادوا ایتالیا 2011

· پژوهشی تطبیقی در زمینه تطابق مبانی آموزش فلسفه برای کودکان و فلسفه تربیتی ایران 1391

· ماهیت و قلمرو آموزش فلسفه برای کودکان-ارایه مقاله در همایش ملاصدرا

· نقش فلسفه در پرورش قوه داوری جوانان در همایش ملا صدرا

· فلسفه فلسفه برای کودکان- مقاله در کنکره جهانی فلسفه 2009

·

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *