مقاله نویسی

300,000 تومان
در حال ثبت نام

رزرو تمامی دوره ها برای دانشجویان دانشگاه هنر با 20% تخفیف همراه است.

مقاله‏ نویسی یکی از مهم‏ترین ابزار دانشجویان، استادان و محققان حوزه‎های مختلفی علمی و شناختی است که علاوه بر مطلوبیت ذاتی و ترسیم چشم‏ اندازهای تازه ‏ی علمی، در تسهیل مسیر دانشجویان برای گذراندن مقاطع مختلف تحصیلی و کسب امتیازهای لازم در مصاحبه‏ های مختلف آموزشی و شغلی، تأثیر بسزایی خواهد داشت. از این منظر، در کارگاه آموزشی مقاله نویسی، تلاش خواهد شد ضمن آشنایی کلی شرکت‏ کنندگان با مفاهیم و نکات کلیدی مقاله ‏نویسی با رویکرد علمی- پژوهشی در گروه‎های هنر و علوم انسانی، به چگونگی شکل‏ دهی به ساختار و محتوای این نوع از پژوهش‏ها اشاره گردد.

ویژگی های دوره

  • تعداد جلسات4 جلسه جلسه
  • تاریخ شروع دورهآذرماه 98
  • روز برگزاریشنبه
  • ساعات برگزاری16:00 تا 19:00
  • طول جلساتیک ماه
  • سطح دورههمه سطوح
سوابق تحصيلي و علمی- پژوهشی علیرضا پورشبانان


تحصيلات:
 کارشناسی اقتصاد از دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی 1386.
 کارشناسی ارشد ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران 1389.
 دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تربیت مدرس تهران 1394.

پایان نامه کارشناسی ارشد
عنوان: وجوه اقتباس سینمایی از تاریخ بیهقی


رسالة دکتری
عنوان: «بررسی و تحلیل ظرفیت¬های نمایشی ده اثر برگزیدة ادبیات کلاسیک فارسی»


عضویت در مجامع علمی
دانشگاه/مؤسسه/ مجله مکان سمت/مرتبه تاریخ عضویت
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران استادیار 1395
عضو بنیاد ملی نخبگان جمهوری اسلامی ایران تهران ---- 1389
عضو هیئت داوران فصلنامه علمی- پژوهشی زبان و ادبیات تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس داور 1394
عضو هیئت داوران فصلنامه علمی- پژوهشی فصلنامه نقد ادبی انجمن ترویج و دانشگاه تربیت مدرس داور 1395
عضو هیئت داوران فصلنامه علمی- پژوهشی فصلنامه کهن‎نامه پارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی داور 1394
عضو هیئت داوران فصلنامه علمی- پژوهشی فصلنامه پژوهش‎های ادبی و بلاغی دانشگاه اصفهان داور 1394
عضو هیئت داوران فصلنامه علمی- پژوهشی فصلنامه پژوهش‎های ادبی دانشگاه تربیت مدرس داور 1396
عضو هیئت داوران فصلنامه علمی- پژوهشی فصلنامه ادبیات پارسی معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی داور 1395
عضو هیئت داوران دوفصلنامه علمی- پژوهشی روایت شناسی انجمن نقد ادبی ایران داور 1396
عضو هیئت داوران دوماهنامه علمی- پژوهشی فرهنگ و ادبیات عامه دانشگاه تربیت مدرس داور 1396
عضو هیئت داوران فصلنامه علمی- پژوهشی متن شناسی ادب فارسی دانشگاه اصفهان داور 1395
عضو هستة پژوهشی کاربردی سازی علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگر 1395
عضو میز پژوهشی سینما پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات پژوهشگر 1396-1395
عضو کارگروه تخصصی ویرایش دفتر واژه‏گزینی نظامی نیروهای مسلح مؤلف/ویراستار 1391
عضو کمیته علمی کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 وزارت ارشاد اسلامی کمیته علمی 1396
عضو هیئت داوران دوفصلنامه ترویجی پژوهش‎های فرهنگی، ادبی و زبانی آسیای مرکزی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان
داور 1395
رئیس گروه همکاری‎های علمی هنری با جامعه معاونت پژوهشی دانشگاه هنر رئیس گروه 1396-1397
معاون گروه عمومی دانشگاه هنر دانشگاه هنر معاون گروه 1397مقالات علمی- پژوهشی
نام مقاله نام مجله نوع مجله سال چاپ/پذیرش نام دانشگاه/مؤسسه
1. نمایش شخصیت¬ها و شخصیت¬های نمایشی در تاریخ بیهقی پژوهش¬های ¬زبان ¬و ادبیات تطبیقی علمی پژوهشی 1389 دانشگاه تربیت مدرس
2. وجوه نمایشی تاریخ بیهقی تاریخ ادبیات علمی پژوهشی 1389 دانشگاه شهید بهشتی
3. وجوه اقتباس سینمایی از سیرالعباد سنایی ادب پژوهی علمی پژوهشی 1388 دانشگاه گیلان
4. وجوه اقتباسی و نمایشی هفت پیکر نظامی فصلنامة تخصصی نظم و نثر فارسی علمی پژوهشی 1388 مؤسسه مجد
5. شخصیت¬های نمایشی در هفت پیکر نظامی تاریخ ادبیات علمی پژوهشی 1391 دانشگاه شهید بهشتی
6. بررسی ¬ظرفیت¬های نمایشی نفثة¬المصدور پژوهش¬های ادبی علمی پژوهشی 1390 انجمن ترویج- دانشگاه تربیت مدرس
7. چین در منشور شعر فارسی گوهر گویا علمی پژوهشی 1389 دانشگاه اصفهان
8. بررسی ابیات ¬و¬ عبارات¬عربی ¬دیوان¬ دهخدا پژوهش¬های ادبی علمی پژوهشی 1388 انجمن ترویج- دانشگاه تربیت مدرس
9. بررسی¬تأثیروتأثر شعر فارسی و عربی در قرون نخستین هجری مجله دانشکدة ادبیات تربیت معلم تهران علمی پژوهشی 1389 دانشگاه خوارزمی
10. چین در گسترة نثر فارسی تاریخ ادبیات علمی پژوهشی 1390 دانشگاه شهید بهشتی
11. بازتاب نمایشی ویژگی¬های سبکی تاریخ بیهقی
فصلنامة تخصصی نظم و نثر فارسی علمی پژوهشی 1390 مؤسسه مجد
12. نگاهی به ظرفیت¬های نمایشی و اقتباسی خاوران¬نامة ابن حسام خسفی پژوهش¬های ادبیات تطبیقی علمی پژوهشی 1393 دانشگاه تربیت مدرس
13. درآمدی بر بیوگرافی و اتوبیوگرافی پژوهشنامة فرهنگ ایران و اسلام علمی پژوهشی 1390 دانشگاه کرمان
14. درآمدی بر تعامل ادبیات عرفانی و سینمای معناگرا کهن نامة ادب پارسی علمی پژوهشی 1395 پژوهشگاه علوم انسانی
15. اقتباس سینمایی از ادبیات غنایی کلاسیک فارسی کهن نامة ادب پارسی علمی پژوهشی 1396 پژوهشگاه علوم انسانی
16. بررسی تطبیقی بیان تمثیلی و نمادین بهشت و جهنم در ارداویرافنامه و فیلم چه رؤیاهایی که می‎آیند. مطالعات زبانی بلاغی علمی پژوهشی 1397 دانشگاه سمنان
17. بررسی تطبیقی روند تحول رمان تنگسیر صادق چوبک به فیلم اقتباسی تنگسیر امیر نادری پژوهش‎های ادبیات تطبیقی علمی پژوهشی 1397 دانشگاه تربیت مدرس
18. بررسی تطبیقی ظرفیت‎های بازی‎سازی از ارداویرافنامه در مقایسه با متن و بازی دوزخ از کمدی الهی دانته پژوهش‎های ادبیات تطبیقی علمی پژوهشی 1397 دانشگاه تربیت مدرسمقالات علمی- ترویجی و همایش¬ها
نام مقاله نام مجله نوع مجله سال چاپ/پذیرش نام دانشگاه/مؤسسه
17. قلعة ذات الصور، داستانی با ویژگی¬های نمایشی تربیت معلم آذربایجان (مولوی پژوهی) علمی ترویجی 1389 دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
18. نگاهی¬ به¬ تاریخچة ¬اقتباس ¬سینمایی ¬از متون کلاسیک¬ ادبیات¬ فارسی هفتمین همایش بین‎المللی پژوهش¬های ادبی همایش¬بین¬المللی 1392 دانشگاه¬ هرمزگان
پژوهش¬های ادبی
19. بررسی وجوه نمایشی داستان فریدون و پسران هشتمین همایش بین‎المللی ترویج زبان و ادبیات فارسی همایش¬بین¬المللی 1392 دانشگاه زنجان و انجمن ترویج
20. نگاهی ¬انتقادی ¬به ¬کتاب ¬«تأثیر شعر عربی بر تکامل شعر فارسی نوشتة ع. م. دودپوتا» هفتمین همایش بین‎المللی ترویج زبان و ادبیات فارسی همایش¬بین¬المللی 1391 دانشگاه علامه طباطبایی و انجمن ترویج
21. بررسی جایگاه کهن الگویی آب در عاشورا چهارمین کنگرة سراسری ادبیات پایداری همایش ¬ملی 1391 دانشگاه کرمان
22. سینما، اقتباس ¬و ¬ادبیات مقاومت فصلنامة بنیاد سینمایی فارابی فصلنامة تخصصی سینمایی 1392 بنیاد سینمایی فارابی
23. منجی؛ از ادبیات فارسی تا سینمای ایرانی فصلنامة بنیاد سینمایی فارابی فصلنامة تخصصی سینمایی 1393 بنیاد سینمایی فارابی
24. بررسی ظرفیت‏های نمایشی مصیبت‏نامه عطار یازدهمین همایش بین‎المللی ترویج زبان و ادبیات فارسی همایش¬بین¬المللی 1395 دانشگاه گیلان و انجمن ترویج
25. نگاهی به تراژدی خروج (قیام) تارابی در تاریخ جهانگشا چهارمین همایش متن پژوهی ادبی همایش ملی 1396 سازمان اسناد و مدارک کتابخانه ملی- هسته مطالعات ادبی متن پژوهی
26. بررسی ظرفیت‎های ادبیات حماسی کلاسیک فارسی برای ساخت بازی‎های رایانه‌ای سومین همایش بین‎المللی بازی‎های رایانه‏ای؛ فرصت‎ها و چالش‎ها همایش بین‎المللی 1396 دانشگاه اصفهان
27. درآمدی بر ظرفیت¬های اقتباس از جنید‎نامه طرسوسي در سینمای سرگرمی چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی همایش بین‎المللی 1396 تهران/ دانشگاه پیام نور
28. نگاهی به شاخص‎های مطلوب تعامل میان ادبیات کلاسیک فارسی و سینمای تجاری اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در زبان و ادبیات همایش ملی 1397 دانشگاه علامه طباطبایی/ موسسه آموزش عالی اوج
29. درآمدی بر ظرفیت‏های نمایشی حمله‎ی حیدری باذل مشهدی سومین همایش بین‎المللی گفتگوی میان فرهنگ‎های هند و ایرانی و تبادل علم و دانش و فرهنگ بین هند، ایران و... همایش بین‎المللی 2018 دانشگاه گوهاتی/ هندوستان


تألیف کتاب
مشخصات کتاب تصویر
نام¬کتاب: تاریخ بیهقی، روایتی سینمایی
انتشارات: بنیاد سینمایی فارابی
تعداد صفحه: 167
نوبت چاپ: اول
محل چاپ: تهران
تاریخ چاپ: 1392
تعداد شمارگان: 2000 نسخه
نام کتاب: دانشنامة دنیای علم
انتشارات: آرایان
تعداد صفحه: 1080
نوبت چاپ: اول
محل چاپ: تهران
تاریخ چاپ: 1393
تعداد شمارگان: 1000 نسخه
نام¬کتاب: زبان¬ و ¬ادبیات ¬فارسی
(ویژة فارسی عمومی دانشگاه¬ها)
با همکاری سهراب فاضل
انتشارات:دانشگاه¬خواجه¬نصیرالدین طوسی
تعداد صفحه: 253
نوبت چاپ: اول
محل چاپ: تهران
تاریخ چاپ: 1392
تعداد شمارگان: 500
نام کتاب: سینمای اقتباسی و ادبیات کلاسیک فارسی
انتشارات: حوزه هنری
تعداد صفحه: 500
محل چاپ: تهران
تاریخ چاپ: فروردین 1396
تعداد شمارگان: 2500 نسخه

نام کتاب: سینمای سرگرمی و ادبیات کلاسیک فارسی
انتشارات: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
تعداد صفحه: 290
محل چاپ: تهران
تاریخ چاپ: 1397
شمارگان: 500
نام کتاب: فرهنگ اطلاعات عمومی ادبیات
انتشارات: علم و دانش
تعدا صفحه: 834
نوبت چاپ: اول
محل چاپ: تهران
تاریخ چاپ: زیر چاپ
تعداد شمارگان: 1000 نسخه زیر چاپ


سخنرانی، نشست و کارگاه علمی- آموزشی
نام سخنرانی/نشست محل انجام موضوع تاریخ برگزاری
نقد تطبیقی فیلم و رمان تنگسیر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نقد سینمای اقتباسی 1395
ظرفیت‏های نمایشی و اقتباسی حادثة عاشورا برای سینمای بین‏المللی دانشگاه تربیت مدرس بررسی سینمای ملی- مذهبی 1393
برگزاری نشست تخصصی اقتباس از ادبیات کلاسیک حماسی فارسی برای سینمای حماسی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات بررسی سینما و ادبیات ملی- حماسی 1395
برگزاری نشست تخصصی آسیب‎شناسی مسئلة اقتباس از ادبیات کلاسیک در سینمای ایران پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات بررسی سینمای ملی و ادبیات کلاسیک فارسی 1395
برگزاری نشست تخصصی تعامل میان ادبیات کلاسیک عرفانی و سینمای معناگرا پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات بررسی سینمای ملی و ادبیات کلاسیک فارسی 1395
برگزاری نشست تخصصی اقتباس از ادبیات تاریخی کلاسیک فارسی برای سینمای تاریخی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات بررسی سینمای ملی و ادبیات کلاسیک فارسی 1395
برگزاری کارگاه آموزشی اقتباس از ادبیات کلاسیک فارسی بر مبنای الگوی سفر قهرمان جوزف کمپبل پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات آموزش اقتباس 1395

در این کارگاه موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت:
 پرداختن به مسئله‏ی پژوهش و چگونگی بیان آن در مقالات علمی- پژوهشی
 بررسی و آموزش تنظیم بخش‏های مختلف یک مقاله علمی پژوهشی شامل چکیده، مقدمه، پیشینه، روش و…
 بررسی استانداردهای مختلف ساختاری در مقالات علمی پژوهشی؛ (شیوه‏های ارجاع، تنظیم بخش‎ها و …)
 اشاره به دسته‏بندی مجلات و همایش‏ها (داخلی و بین‎المللی) با درجات مختلف و امتیاز بندی آنها
 بررسی و اشاره به نقش رزومه‏ی پژوهشی در مصاحبه دکتری، جذب هیئت علمی و امکان ادامه تحصیل در دانشگاه‏های معتبر داخلی و خارجی، استفاده از تسهیلات استعدادهای درخشان و بنیاد نخبگان و …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *