گزارش تصویری کلاس کارگاه طراحی و میکس مدیا؛ نقاشی عمومی

گزارش تصویری کلاس کارگاه طراحی و میکس مدیا؛ نقاشی عمومی

استاد خانم سید جوادی

گزارش تصویری این کلاس را در زیر دنبال کنید:

photo_2018-09-06_01-53-46 photo_2018-09-06_01-53-45 (2) photo_2018-09-06_01-53-45 photo_2018-09-06_01-53-46 (2) photo_2018-09-06_01-53-46 (3) photo_2018-09-06_01-53-46 (4) photo_2018-09-06_01-53-46 (5) photo_2018-09-06_01-53-46 (6)