شهرسازی

برای اطلاع از شرح درس، آشنایی با مدرس، شهریه و رزرو دوره بر روى عنوان کلاس مورد نظر کلیک کنید.

عنوان دوره مدرس تعداد جلسات روز ساعت پیش بینی تاریخ شروع
CityEngine کاربردی در شهرسازی (با همکاری انجمن شهرسازی ایران) مهندس باباییبه صورت کارگاهی (آموزش نرم افزار)پنجشنبه در جلسه توجیهی پنجم بهمن ماه مشخص خواهد شدبهار 1397
GIS کاربردی در شهرسازی (با همکاری انجمن شهرسازی ایران) مهندس بالایی10پنجشنبه یا جمعهصبح یا بعد از ظهربهار 1397
کارگاه مقاله نویسی مهندس شراره عظیمی5سه شنبه17:30 تا 19:30بهار 1397