شهرسازی

برای اطلاع از شرح درس، آشنایی با مدرس، شهریه و رزرو دوره بر روى عنوان کلاس مورد نظر کلیک کنید.

عنوان دوره مدرس تعداد جلسات روز ساعت پیش بینی تاریخ شروع
دوره‌های نیترو، آمادگی سریع برای ارائه پروژه‌های معماری و شهرسازی
مبانی ترسیمی و فکری اسکیس طراحی شهری بابک لطفعلی نژاد10سه شنبه9:30 تا 13:30نیمه دوم تیر
تصویرسازی و طراحی روایت های شهری بابک لطفعلی نژاد10سه شنبه14:30 تا 17:30نیمه دوم تیر
CityEngine کاربردی در شهرسازی (با همکاری انجمن شهرسازی ایران) مهندس بابایی8پنجشنبه10:00 تا 15:00نیمه اول تیر
GIS کاربردی در شهرسازی (با همکاری انجمن شهرسازی ایران) خانم مهندس بالایی10اعلام می گردداعلام می گرددهفته اول مرداد
AutoCad کاربردی در شهرسازی شراره عظیمی10 (5هفته)یکشنبه و سه شنبه17:00 تا 20:00نیمه دوم تیر
SketchUp حسام دونده6پنجشنبه15:00 تا 18:00نیمه دوم تیر
PhotoShop + PostProduction (کد۱) امیرارسلان طاحونی10 (5 هفته)شنبه و دوشنبه10:00 تا 13:00نیمه دوم تیر
PhotoShop + PostProduction (کد۲) امیرارسلان طاحونی6پنجشنبه14:00 تا 19:00نیمه دوم تیر
راندو و پرزانته پیشرفته معین الدین حسن زاده10یکشنبه16:30 تا 18:30نیمه دوم تیر
ترسیم و پرسپکتیو کاربردی معین الدین حسن زاده10یکشنبه14:30 تا 16:30نیمه دوم تیر
پکیج ویژه: راندو و پرزانته + ترسیم و پرسپکتیو معین الدین حسن زاده10یکشنبه14:30 تا 18:30نیمه دوم تیر
کارگاه مقاله نویسی شراره عظیمی5سه شنبه15:00 تا 17:00نیمه دوم تیر