شهرسازی

برای اطلاع از شرح درس، آشنایی با مدرس، شهریه و رزرو دوره بر روى عنوان کلاس مورد نظر کلیک کنید.

عنوان دوره مدرس تعداد جلسات روز ساعت پیش بینی تاریخ شروع
CityEngine کاربردی در شهرسازی (با همکاری انجمن شهرسازی ایران) مهندس بابایی8پنجشنبه یا جمعهصبح یا بعد از ظهرمهرماه
GIS کاربردی در شهرسازی (با همکاری انجمن شهرسازی ایران) مهندس بالایی10پنجشنبه یا جمعهصبح یا بعد از ظهرمهرماه
مبانی ترسیمی و فکری اسکیس طراحی شهری مهندس بابک لطفعلی نژاد10کد1) جمعه
کد2) دوشنبه
کد1) 9:00 تا 13:00
کد2) 16:00 تا 20:00
مهر ماه
تصویرسازی و طراحی روایت های شهری مهندس بابک لطفعلی نژاد10جمعه 14:00 تا 17:00مهر ماه
PostProduction (همراه با آموزش Photoshop) مهندس کدخدا9کد1: شنبه
کد2: پنجشنبه
کد1: 16:00 تا 20:00
کد2: 16:00 تا 20:00
مهرماه
Autodesk AutoCAD دوبعدی مهندس شراره عظیمی10 (5 هفته)شنبه و دوشنبه17:30 تا 20:00مهرماه
ورکشاپ Lumion 7 + Enscape مهندس صائب کفایتی2جمعه9:00 تا 16:00مهر ماه
ورکشاپ SketchUp مهندس حسام دونده2پنجشنبه یا جمعه9:00 تا 17:00مهرماه
کارگاه مقاله نویسی مهندس شراره عظیمی5سه شنبه17:30 تا 19:30مهرماه