شهرسازی

برای اطلاع از شرح درس، آشنایی با مدرس، شهریه و رزرو دوره بر روى عنوان کلاس مورد نظر کلیک کنید.

عنوان دوره مدرس تعداد جلسات روز ساعت پیش بینی تاریخ شروع
CityEngine کاربردی در شهرسازی (با همکاری انجمن شهرسازی ایران) (کد۱) مهندس بابایی8پنجشنبه14:00 تا 19:0015 تیر 1396
CityEngine کاربردی در شهرسازی (با همکاری انجمن شهرسازی ایران) (کد۲) مهندس بابایی8جمعه10:00 تا 15:0016 تیر 1396
GIS کاربردی در شهرسازی (با همکاری انجمن شهرسازی ایران) (کد۱) خانم مهندس بالایی10پنجشنبه14:00 تا 19:0012 مرداد 1396
GIS کاربردی در شهرسازی (با همکاری انجمن شهرسازی ایران) (کد۲) خانم مهندس بالایی10جمعه10:00 تا 15:003 شهریور 1396
مبانی ترسیمی و فکری اسکیس طراحی شهری بابک لطفعلی نژاد10سه شنبه9:30 تا 13:30نیمه دوم تیر
تصویرسازی و طراحی روایت های شهری بابک لطفعلی نژاد10سه شنبه14:30 تا 17:30نیمه دوم تیر
AutoCad کاربردی در شهرسازی شراره عظیمی10 (5هفته)یکشنبه و سه شنبه17:00 تا 20:00نیمه دوم تیر
SketchUp حسام دونده6پنجشنبه15:00 تا 18:00نیمه دوم تیر
PhotoShop + PostProduction (کد۱) امیرارسلان طاحونی10 (5 هفته)شنبه و دوشنبه10:00 تا 13:00نیمه دوم تیر
PhotoShop + PostProduction (کد۲) امیرارسلان طاحونی6پنجشنبه14:00 تا 19:00نیمه دوم تیر
راندو و پرزانته پیشرفته معین الدین حسن زاده10یکشنبه16:30 تا 18:30نیمه دوم تیر
ترسیم و پرسپکتیو کاربردی معین الدین حسن زاده10یکشنبه14:30 تا 16:30نیمه دوم تیر
پکیج ویژه: راندو و پرزانته + ترسیم و پرسپکتیو معین الدین حسن زاده10یکشنبه14:30 تا 18:30نیمه دوم تیر
کارگاه مقاله نویسی شراره عظیمی5سه شنبه17:30 تا 19:30نیمه دوم تیر
کارگاه تهیه پورتفولیو آزاده جهان آرا8پنجشنبه10:00 تا 12:00نیمه دوم تیر