شهرسازی

برای اطلاع از شرح درس، آشنایی با مدرس، شهریه و رزرو دوره بر روى عنوان کلاس مورد نظر کلیک کنید.

عنوان دوره مدرس تعداد جلسات روز ساعت پیش بینی تاریخ شروع
CityEngine کاربردی در شهرسازی (با همکاری انجمن شهرسازی ایران) مهندس باباییبه صورت کارگاهی (آموزش نرم افزار)پنجشنبه در جلسه توجیهی پنجم بهمن ماه مشخص خواهد شدبهار 1397
GIS کاربردی در شهرسازی (با همکاری انجمن شهرسازی ایران) مهندس بالایی10پنجشنبه یا جمعهصبح یا بعد از ظهربهار 1397
PostProduction (همراه با آموزش Photoshop) مهندس کدخدا9کد1: شنبه
کد2: پنجشنبه
کد1: 16:00 تا 20:00
کد2: 16:00 تا 20:00
بهار 1397
Autodesk AutoCAD دوبعدی مهندس شراره عظیمی10 (5 هفته)شنبه و دوشنبه17:30 تا 20:00بهار 1397
ورکشاپ Lumion 7 + Enscape مهندس صائب کفایتی2جمعه9:00 تا 16:00بهار 1397
ورکشاپ SketchUp مهندس حسام دونده2پنجشنبه یا جمعه9:00 تا 17:00بهار 1397
کارگاه مقاله نویسی مهندس شراره عظیمی5سه شنبه17:30 تا 19:30بهار 1397