صنایع دستی

برای اطلاع از شرح درس، آشنایی با مدرس، شهریه و رزرو دوره بر روى عنوان کلاس مورد نظر کلیک کنید.

عنوان دوره مدرس تعداد جلسات روز ساعت پیش بینی تاریخ شروع
آموزش معرق و مشبک چوب (کد۱) محسن تشخوریان8شنبه15:00 تا 18:00مهرماه
آموزش معرق و مشبک چوب (کد۲) محسن تشخوریان8سه شنبه15:00 تا 18:00مهرماه
سراج سنتی و کیف دوز (دوخت دستی انواع مصنوعات چرمی) معصومه طاهری سرشت10کد1) شنبه
کد2) پنجشنبه
کد1) 14:30 تا 17:30
کد2) 13:00 تا 16:00
مهر ماه
پته دوزی (کد۱) سمیه کریمی8شنبه12:00 تا 14:00مهرماه
پته دوزی (کد۲) سمیه کریمی8شنبه14:00 تا 16:00مهرماه
پته دوزی (کد۳) سمیه کریمی8پنجشنبه16:00 تا 18:00مهرماه
آموزش دوخت های سنتی – دوره اول (مقدماتی) مریم شاهزاده10چهارشنبه15:00 تا 17:00مهر ماه
کچه (نمدمالی مدرن) مریم شاهزاده8دوشنبه15:00 تا 17:00مهر ماه
رنگرزی و شیبوری اکرم ابراهیم بیکی چیمه8شنبه14:00 تا 19:00مهرماه
نقاشی روی پارچه نیلوفر زاهد پور10چهارشنیه17:00 تا 19:00مهرماه
نقاشی روی شیشه نیلوفر زاهدپور8چهارشنبه17:00 تا 19:00مهرماه
کارگاه آزاد یک هفته ای، ساخت مجسمه و حجم های مفتولی آرمان کاظم پور5 روز هفتهشنبه تا چهارشنبهصبح تا عصرمهر ماه
کارگاه ساخت عروسک های کچه نمدی مریم شاهزاده1اعلام می گردداعلام می گرددمهر ماه
کارگاه ساخت زیورآلات گلدوزی مریم شاهزاده1اعلام می گردداعلام می گرددمهر ماه