صنایع دستی

برای اطلاع از شرح درس، آشنایی با مدرس، شهریه و رزرو دوره بر روى عنوان کلاس مورد نظر کلیک کنید.

عنوان دوره مدرس تعداد جلسات روز ساعت پیش بینی تاریخ شروع
اوریگامی تخصصی (خلق فرم با تکنیک تا زدن کاغذ) علی بهمنی10پنجشنبه14:00 تا 16:3023 فروردین ماه 1397
آموزش معرق و مشبک چوب (کد۱) محسن تشخوریان8شنبه14:00 تا 17:00دی ماه
آموزش معرق و مشبک چوب (کد۲) محسن تشخوریان8سه شنبه14:00 تا 15:00دی ماه
سراج سنتی و کیف دوز (دوخت دستی انواع مصنوعات چرمی) معصومه طاهری سرشت10کد1) شنبه
کد2) پنجشنبه
کد1) 14:30 تا 17:30
کد2) 13:00 تا 16:00
بهار 1397
هنر تریکوبافی سیده محدثه ضرغامی امیرسالاری یکچهارشنبه10:00 تا 13:00بهمن ماه
هنر ساخت عروسک های روسی سیده محدثه ضرغامی امیرسالاری 2چهارشنبه14:00 تا 17:00بهمن ماه
هنر گلدوزی از پایه تا پیشرفته (کد۱) زهره شمس10سه شنبه 13:00 تا 15:00پس از رسیدن به حدنصاب
هنر گلدوزی از پایه تا پیشرفته (کد۲) زهره شمس10سه شنبه 15:00 تا 17:00پس از رسیدن به حدنصاب
پته دوزی (کد۱) سمیه کریمی8شنبه12:00 تا 14:00بهار۱۳۹۷
پته دوزی (کد۲) سمیه کریمی8شنبه14:00 تا 16:00بهار ۱۳۹۷
پته دوزی (کد۳) سمیه کریمی8پنجشنبه16:00 تا 18:00بهار ۱۳۹۷
آموزش دوخت های سنتی – دوره اول (مقدماتی) مریم شاهزاده10چهارشنبه15:00 تا 17:00اعلام می گردد
کچه (نمدمالی مدرن) مریم شاهزاده8دوشنبه15:00 تا 17:00اعلام می گردد
رنگرزی و شیبوری اکرم ابراهیم بیکی چیمه8شنبه14:00 تا 19:00پس از رسیدن به حدنصاب
نقاشی روی پارچه نیلوفر زاهد پور10چهارشنیه17:00 تا 19:00اعلام می گردد
نقاشی روی شیشه نیلوفر زاهدپور8چهارشنبه17:00 تا 19:00اعلام می گردد
کارگاه ساخت عروسک های کچه نمدی مریم شاهزاده1اعلام می گردداعلام می گردددی ماه
کارگاه ساخت زیورآلات گلدوزی مریم شاهزاده1اعلام می گردداعلام می گرددپس از رسیدن به حد نصاب