صنایع دستی

برای اطلاع از شرح درس، آشنایی با مدرس، شهریه و رزرو دوره بر روى عنوان کلاس مورد نظر کلیک کنید.

عنوان دوره مدرس تعداد جلسات روز ساعت پیش بینی تاریخ شروع
آموزش معرق و مشبک چوب محسن تشخوریان8پنجشنبه یا دوشنبه16:00 تا 19:00نیمه دوم تیر
آموزش معرق فلز نیلوفر زاهد پور8چهارشنیه16:30 تا 19:30نیمه دوم تیر
نقاشی باتیک و چاپ سنتی نیلوفر زاهد پور10سه شنبه16:00 تا 19:00نیمه دوم تیر
نقاشی روی پارچه نیلوفر زاهد پور10چهارشنیه14:00 تا 16:00نیمه دوم تیر
نقاشی روی شیشه نیلوفر زاهدپور8چهارشنبه14:00 تا 16:00نیمه دوم تیر
کارگاه ساخت مجسمه و حجم های مفتولی (کد۱) آرمان کاظم پور7شنبه17:00 تا 19:00نیمه دوم تیر
کارگاه ساخت مجسمه و حجم های مفتولی (کد۲) آرمان کاظم پور7دوشنبه9:30 تا 11:30نیمه دوم تیر
دوخت‌های‌سنتی – پته دوزی (کد۱) سمیه کریمی8شنبه10:00 تا 12:00نیمه دوم تیر
دوخت‌های‌سنتی – پته دوزی (کد۲) سمیه کریمی8شنبه12:30 تا 14:30نیمه دوم تیر
تذهیب (طراحی نقوش سنتی) محبوبه ابراهیمیان8شنبه یا سه شنبه10:00 تا 13:00نیمه دوم تیر
نرم افزار CorelDraw با رويكرد طراحي سنتي ناصر سرخیل10پنجشنبه13:00 تا 15:00نیمه دوم تیر