نقاشی

برای اطلاع از شرح درس، آشنایی با مدرس، شهریه و رزرو دوره بر روى عنوان کلاس مورد نظر کلیک کنید.

عنوان دوره مدرس تعداد جلسات روز ساعت پیش بینی تاریخ شروع
اوریگامی تخصصی (خلق فرم با تکنیک تا زدن کاغذ) علی بهمنی10پنجشنبه14:00 تا 16:3023 فروردین ماه 1397
کارگاه آناتومی بدن انسان برای طراحان (ویژه تمام رشته های هنری – دوره مقدماتی) نجمه گلستانی12شنبه ها 17:00 تا 20:00بهار 1397
کارگاه نقاشی تخصصی (دوره مقدماتی) نجمه گلستانی12یکشنبه ها 16:00 تا 20:00فروردین ماه 1397
کارگاه طراحی به روش حسی امیرحسین عالی12چهارشنبه ها16:00 تا 20:00فروردین ماه 1397
کارگاه طراحی عمومی رزیتا حاج سید جوادی12پنجشنبه9:00 تا 13:00پنجم بهمن ماه 1396
کارگاه نقاشی عمومی رزیتا حاج سید جوادی12پنجشنبه9:00 تا 13:00پنجم بهمن ماه 1396
نقاشی روی پارچه نیلوفر زاهد پور10چهارشنیه17:00 تا 19:00بهار 1397
نقاشی روی شیشه نیلوفر زاهدپور8چهارشنبه17:00 تا 19:00بهار 1397