نقاشی

برای اطلاع از شرح درس، آشنایی با مدرس، شهریه و رزرو دوره بر روى عنوان کلاس مورد نظر کلیک کنید.

عنوان دوره مدرس تعداد جلسات روز ساعت پیش بینی تاریخ شروع
کارگاه طراحی رزیتا حاج سید جوادی12پنجشنبه9:00 تا 13:00مهر ماه
کارگاه نقاشی رزیتا حاج سید جوادی12پنجشنبه9:00 تا 13:00یک هفته پس از ثبت نام
کارگاه تصویرسازی، ترم یک (دوره ۲ ترمی) رزیتا حاج سید جوادی12پنجشنبه13:00 تا 16:00مهرماه
نقاشی روی پارچه نیلوفر زاهد پور10چهارشنیه17:00 تا 19:00مهرماه
نقاشی روی شیشه نیلوفر زاهدپور8چهارشنبه17:00 تا 19:00مهرماه