نقاشی

برای اطلاع از شرح درس، آشنایی با مدرس، شهریه و رزرو دوره بر روى عنوان کلاس مورد نظر کلیک کنید.

عنوان دوره مدرس تعداد جلسات روز ساعت پیش بینی تاریخ شروع
کارگاه نقاشی رزیتا حاج سید جوادی8پنجشنبه9:00 تا 13:00نیمه دوم آبان
کارگاه طراحی رزیتا حاج سید جوادی8پنجشنبه9:00 تا 13:00نیمه دوم آبان