نقاشی

برای اطلاع از شرح درس، آشنایی با مدرس، شهریه و رزرو دوره بر روى عنوان کلاس مورد نظر کلیک کنید.

عنوان دوره مدرس تعداد جلسات روز ساعت پیش بینی تاریخ شروع
کارگاه طراحی رزیتا حاج سید جوادی8پنجشنبه9:00 تا 12:00یک هفته پس از ثبت نام
کارگاه تصویرسازی رزیتا حاج سید جوادی8پنجشنبه13:00 تا 15:00مهرماه
کارگاه نقاشی رزیتا حاج سید جوادی8پنجشنبه9:00 تا 12:00یک هفته پس از ثبت نام
نقاشی روی پارچه نیلوفر زاهد پور10چهارشنیه17:00 تا 19:00مهرماه
نقاشی روی شیشه نیلوفر زاهدپور8چهارشنبه17:00 تا 19:00مهرماه
پته دوزی (کد۱) سمیه کریمی8شنبه12:00 تا 14:00مهرماه
کچه (نمدمالی مدرن) مریم شاهزاده8دوشنبه15:00 تا 16:30مهرماه
آموزش دوخت های سنتی (مقدماتی) مریم شاهزاده8چهارشنبه15:00 تا 17:00مهرماه
دوخت چرم (کد۲) معصومه طاهری سرشت10 تا 15پنجشنبه14:45 تا 16:45مهرماه
دوخت چرم (کد۱) معصومه طاهری سرشت10 تا 15شنبه17:00 تا 19:00مهرماه
رنگرزی و شیبوری اکرم ابراهیم بیکی چیمه8شنبه14:00 تا 18:00مهرماه
پته دوزی (کد۲) سمیه کریمی8شنبه14:00 تا 16:00مهرماه
پته دوزی (کد۳) سمیه کریمی8پنجشنبه15:00 تا 17:00مهرماه