موسیقی

برای اطلاع از شرح درس، آشنایی با مدرس، شهریه و رزرو دوره بر روى عنوان کلاس مورد نظر کلیک کنید.

عنوان دوره مدرس تعداد جلسات روز ساعت پیش بینی تاریخ شروع
مبانی اجرا در موسیقی با رویکرد به موسیقی دستگاهی(دوره ی ویژه) دکتر پویا سرایی4اعلام می گردداعلام می گردد
سلفژ محمد ممیوند10دوشنبه یا پنجشنبه10:00 الی 20:001هفته پس از ثبت نام
هارمونی کیومرث طالبی10دوشنبه یا سه شنبه12:00 تا 20:001هفته پس از ثبت نام
تئوری موسیقی(کد۱) کیومرث طالبی10دوشنبه 12:00 الی 20:001هفته پس از ثبت نام
تئوری موسیقی(کد۲) کیومرث طالبی10سه شنبه12:00 الی 20:001 هفته پس از ثبت نام
تئوری موسیقی(پیش نیاز) امیرحسین مشگینی1پنجشنبه15:00 تا 18:001هفته پس از ثبت نام
آواز وحید تاجاعلام می گردد17:30 تا 19:30اعلام می گردد
تار(پیشرفته) علی اصغر عربشاهی10شنبه14:30 تا 17:301 هفته پس از ثبت نام
تار(مقدماتی و متوسطه) محمد ممیوند10دوشنبه یا پنجشنبه10:15 تا 20:001هفته پس از ثبت نام
کمانچه سینا علم10دوشنبه14:00 تا 20:001هفته پس از ثبت نام
سنتور کیارش داوودی10دوشنبه15:00 تا 20:001هفته پس از ثبت نام
نی 10
سه تار سینا گلکار10چهارشنبه10:00 تا 20:001هفته پس از ثبت نام
عود آرمین حسینی10شنبه13:00 تا 20:001هفته پس از ثبت نام
تنبک محمدرضا نامدارپور10چهارشنبه12:00 تا 20:001هفته پس از ثبت نام
دف و سازهای کوبه ای(دایره،کوزه،کاخن،دمام،دهل و بندیر) محمدرضا نامدارپور10چهارشنبه12:00 تا 20:001هفته پس از ثبت نام
گروه نوازی دف و سازهای کوبه ای هیوا محمدرضا نامدارپور9چهارشنبه18:00 الی 20:001 هفته پس از ثبت نام
پیانو سروش صادقی10پنجشنبه15:00 تا 20:001هفته پس از ثبت نام
ویُلُن آرش اسدنژاد10شنبه14:00 تا 20:001هفته پس از ثبت نام
ویولا(ویُلُن آلتو) اشکان نظر10پنجشنبه15:30 تا 20:001هفته پس از ثبت نام
فلوت شایان حاصلی10دوشنبه15:00 تا 20:001هفته پس از ثبت نام
کلارینت 101هفته پس از ثبت نام
ساکسُفُن علیرضا حمزه لو10 دوشنبه13:00 تا 20:001هفته پس از ثبت نام
گیتار کلاسیک ساحل علائی10دوشنبه15:00 تا 20:001هفته پس از ثبت نام
گیتار باس فرید الهی نیا10دوشنبه14:00 تا 20:001هفته پس از ثبت نام