گرافیک

برای اطلاع از شرح درس، آشنایی با مدرس، شهریه و رزرو دوره بر روى عنوان کلاس مورد نظر کلیک کنید.

عنوان دوره مدرس تعداد جلسات روز ساعت پیش بینی تاریخ شروع
دوره جامع Adobe After Effects حمیدرضا منصف15چهارشنبه14:30 تا 19:30بهمن ماه
دوره جامع Adobe Photoshop مهدی عزیزی8پنجشنبه9:00 تا 14:00دی ماه
دوره جامع ZBrush مهدی عزیزی6پنجشنبه16:00 تا 20:00دی ماه
نرم افزار CorelDraw حم کریمی عواطفی5کد1) چهارشنبه
کد2) جمعه
کد1) 14:30 تا 19:30
کد2) 9:00 تا 14:00
دی ماه
ورکشاپ آشنایی با InfoGraphic حم کریمی عواطفی1پنجشنبه یا جمعه9:00 تا 13:00پس از رسیدن به حد نصاب
اوریگامی تخصصی برای معماران (خلق فرم با تکنیک تا زدن کاغذ) علی بهمنی10پنجشنبه14:00 تا 16:30پس از به حد نصاب رسیدن کلاس