گرافیک

برای اطلاع از شرح درس، آشنایی با مدرس، شهریه و رزرو دوره بر روى عنوان کلاس مورد نظر کلیک کنید.

عنوان دوره مدرس تعداد جلسات روز ساعت پیش بینی تاریخ شروع
دومین دوره جامع تربیت مربی هنر کودک، ترم اول اردشیر پژوهشی12پنجشنبه14:30 تا 17:3015 تیر 1396
اولین دوره جامع تربیت مربی هنر کودک، ترم دوم اردشیر پژوهشی12پنجشنبه10:00 تا 13:0015 تیر 1396
راهکارهای نوین تبلیغات در عصر جدید مهرداد انوری1اعلام می‌گردداعلام می‌گرددهفته دوم تیر 1396
دوره طراحی هویت برند مهرداد انوری3اعلام میگردداعلام میگرددهفته دوم تیر 1396
دوره طراحی کمپین‌های تبلیغاتی مهرداد انوری3اعلام میگردداعلام میگرددهفته دوم تیر 1396
دوره راه‌اندازی کسب و کارهای مبتنی بر هنر مهرداد انوری2اعلام میگردداعلام میگرددهفته دوم تیر 1396