فرش

برای اطلاع از شرح درس، آشنایی با مدرس، شهریه و رزرو دوره بر روى عنوان کلاس مورد نظر کلیک کنید.

عنوان دوره مدرس تعداد جلسات روز ساعت پیش بینی تاریخ شروع
آموزش بافت فرش (با 80٪ تخفیف ویژه دوره اول) هومن ایمانی10شنبه16:00 تا 18:00نیمه دوم آبان
مرمت فرش، گلیم و تابلوفرش (با 80٪ تخفیف ویژه دوره اول) احمد خسروی10پنجشنبه12:00 تا 15:00نیمه دوم آبان
طراحی فرش (طراحی سنتی) بهروز اسماعیلی10پنجشنبه9:00 تا 12:00نیمه دوم آبان
رنگرزی، از پنبه تا ابریشم امین شاهدی10ترم آینده