فرش

برای اطلاع از شرح درس، آشنایی با مدرس، شهریه و رزرو دوره بر روى عنوان کلاس مورد نظر کلیک کنید.

عنوان دوره مدرس تعداد جلسات روز ساعت پیش بینی تاریخ شروع
آموزش بافت فرش (با ۵۰٪ تخفیف ویژه) (کد۱) احمد خسروی10پنجشنبه9:30 تا 12:30هفته چهارم فروردین
آموزش بافت فرش (با ۵۰٪ تخفیف ویژه) (کد۲) احمد خسروی10سه شنبه16:00 تا 19:00هفته چهارم فروردین
آموزش بافت گلیم (با ۵۰٪ تخفیف ویژه) (کد۱) احمد خسروی10پنجشنبه13:00 تا 16:00هفته چهارم فروردین
آموزش بافت گلیم (با ۵۰٪ تخفیف ویژه) (کد۲) احمد خسروی10سه شنبه13:00 تا 16:00هفته چهارم فروردین
مرمت فرش، گلیم و تابلوفرش (با ۵۰٪ تخفیف ویژه) (کد۱) احمد خسروی10پنجشنبه16:00 تا 19:00اعلام می گردد
مرمت فرش، گلیم و تابلوفرش (با ۵۰٪ تخفیف ویژه) (کد۲) احمد خسروی10سه شنبه9:30 تا 12:30اعلام می گردد
نرم افزار CorelDraw با رويكرد طراحي سنتي ناصر سرخیل10پنجشنبه13:00 تا 15:00اعلام می گردد