سینما

برای اطلاع از شرح درس، آشنایی با مدرس، شهریه و رزرو دوره بر روى عنوان کلاس مورد نظر کلیک کنید.

عنوان دوره مدرس تعداد جلسات روز ساعت پیش بینی تاریخ شروع
آموزش تدوین با نرم افزار FinalCut (کد۱) شفق ابوسبا8 (4 هفته)یکشنبه و چهارشنبه10:00 تا 12:30نیمه دوم تیر
آموزش تدوین با نرم افزار FinalCut (کد۲) شفق ابوسبا8سه شنبه10 تا 12:30نیمه دوم تیر
آموزش نرم افزار Adobe Premiere (کد۱) سجاد یزدانی10 (5 هفته)شنبه و دوشنبه15:00 تا 19:00نیمه دوم تیر
آموزش نرم افزار Adobe Premiere (کد۲) سجاد یزدانی10پنجشنبه15:00 تا 19:00نیمه دوم تیر