سینما

برای اطلاع از شرح درس، آشنایی با مدرس، شهریه و رزرو دوره بر روى عنوان کلاس مورد نظر کلیک کنید.

عنوان دوره مدرس تعداد جلسات روز ساعت پیش بینی تاریخ شروع
کارگاه «دیجیتال پرفورمنس» محمود مکتبی 10 جلسهیکشنبه ها 16:00 تا 18:00تابستان 1397
فیلمسازی فرزاد موتمن20 جلسهپنجشنبه 10:00 تا 13:00مردادماه 1397
بازیگری مقابل دوربین فرزاد موتمن15 جلسهجمعه10:00 تا 13:00تابستان 1397