سینما

برای اطلاع از شرح درس، آشنایی با مدرس، شهریه و رزرو دوره بر روى عنوان کلاس مورد نظر کلیک کنید.

عنوان دوره مدرس تعداد جلسات روز ساعت پیش بینی تاریخ شروع
مبانی بازی برای کودک مجید قناد4 جلسهپنجشنبهاعلام می گرددمهرماه 1397
کارگاه «دیجیتال پرفورمنس» محمود مکتبی 10 جلسهیکشنبه ها 16:00 تا 18:00تابستان 1397
فیلمسازی فرزاد موتمن20 جلسهپنجشنبه 10:00 تا 13:00مردادماه 1397
بازیگری مقابل دوربین فرزاد موتمن15 جلسهجمعه10:00 تا 13:00تابستان 1397