سینما

برای اطلاع از شرح درس، آشنایی با مدرس، شهریه و رزرو دوره بر روى عنوان کلاس مورد نظر کلیک کنید.

عنوان دوره مدرس تعداد جلسات روز ساعت پیش بینی تاریخ شروع
فیلمسازی فرزاد موتمن20 جلسهاعلام می گردداعلام می گرددتابستان 1397
بازیگری مقابل دوربین فرزاد موتمن20 جلسهاعلام می گردداعلام می گرددتابستان 1397