سینما

برای اطلاع از شرح درس، آشنایی با مدرس، شهریه و رزرو دوره بر روى عنوان کلاس مورد نظر کلیک کنید.

عنوان دوره مدرس تعداد جلسات روز ساعت پیش بینی تاریخ شروع
آموزش تدوین با نرم افزار FinalCut (کد۱) شفق ابوسبا8یکشنبه و چهارشنبه10:00 تا 12:30نیمه دوم تیر
آموزش تدوین با نرم افزار FinalCut (کد۲) شفق ابوسبا8 (4 هفته)سه شنبه10 تا 12:30نیمه دوم تیر
آموزش نرم افزار Adobe Premiere (کد۱) سجاد یزدانی10 (5 هفته)شنبه و دوشنبه15:00 تا 19:00نیمه دوم تیر
آموزش نرم افزار Adobe Premiere (کد۲) سجاد یزدانی10پنجشنبه15:00 تا 19:00نیمه دوم تیر