عکاسی

برای اطلاع از شرح درس، آشنایی با مدرس، شهریه و رزرو دوره بر روى عنوان کلاس مورد نظر کلیک کنید.

عنوان دوره مدرس تعداد جلسات روز ساعت پیش بینی تاریخ شروع
دوره جامع تصویربرداری ارسطو مداحی گیوی20جمعه9:00 تا 16:00مهر ماه
عکاسی پایه دیجیتال (کد۱) احمد صدق آمیز12پنج شنبه12:00 تا 15:00مهر ماه
عکاسی پایه دیجیتال (کد۲) احمد صدق آمیز12جمعه15:00 تا 18:00مهر ماه
عکاسی پایه دیجیتال (کد۳) سارا اعلمی10پنجشنبه9:00 تا 12:00مهر ماه
دوره تکمیلی عکاسی دیجیتال (کد۱) احمد صدق آمیز12پنجشنبه16:00 تا 19:00مهر ماه
دوره تکمیلی عکاسی دیجیتال (کد۲) سارا اعلمی10پنجشنبه13:00 تا 16:00مهر ماه
عکاسی ۳۶۰ و ۳D و مقدمه ای بر VR فرنود فتحی8جمعه9:00 تا 12:00مهرماه
Photoshop و lightroom برای عکاسان حامد لوائیان8دوشنبه16:00 تا 19:30مهر ماه