کاربردی میان رشته ای

برای اطلاع از شرح درس، آشنایی با مدرس، شهریه و رزرو دوره بر روى عنوان کلاس مورد نظر کلیک کنید.

عنوان دوره مدرس تعداد جلسات روز ساعت پیش بینی تاریخ شروع
دومین دوره جامع تربیت مربی هنر کودک، ترم اول اردشیر پژوهشی12پنجشنبه14:30 تا 17:3015 تیر 1396
اولین دوره جامع تربیت مربی هنر کودک، ترم دوم اردشیر پژوهشی12پنجشنبه10:00 تا 13:0015 تیر 1396
طراحی حجم سجاد سلمان روغنی10پنجشنبه15:00تا 19:00مرداد
مکتب های هنری و و نقد فلسفی علی رضا فرزانه6اعلام میگردداعلام میگرددنیمه دوم تیر
نقد روانکاوانه متمرکز بر سینما و هنرهای تجسمی علی رضا فرزانه7اعلام میگردداعلام میگرددنیمه دوم تیر
کارگاه مقاله نویسی شراره عظیمی5سه شنبه15:00 تا 17:00نیمه دوم تیر
آموزش تهیه پورتفولیو آزاده جهان آرا8پنجشنبه10:00 تا 12:00نیمه دوم تیر