تربیت مربی هنر کودک

برای اطلاع از شرح درس، آشنایی با مدرس، شهریه و رزرو دوره بر روى عنوان کلاس مورد نظر کلیک کنید.

عنوان دوره مدرس تعداد جلسات روز ساعت پیش بینی تاریخ شروع
اولین نشست آموزشی هنر در دنیای کودکان اردشیر پژوهشی1جمعه10:00 تا 13:003 آذر
دوره جامع تربیت مربی هنر کودک، ترم اول اردشیر پژوهشی12دوشنبه9:00 تا 12:00نیمه دوم بهمن
دوره جامع تربیت مربی هنر کودک، ترم دوم اردشیر پژوهشی12دوشنبه13:00 تا 16:00نیمه دوم بهمن
دوره جامع تربیت مربی هنر کودک، ترم سوم اردشیر پژوهشی12پنجشنبه14:00 تا 17:00نیمه دوم بهمن
دوره جامع تربیت مربی هنر کودک، ترم چهارم اردشیر پژوهشی12پنجشنبه10:00 تا 13:00نیمه دوم بهمن