دپارتمان تربیت مربی هنر کودک

در سال های اخیربه واسطه‌ی ارتقاء سطح آگاهی عمومی و توجه روزافزون مدیران مراکز آموزشی، مدارس و سازمان های خصوصی و دولتی نسبت به نقش و اهمیت فعالیت های هنری در رشد و بالندگی ذهنی و شخصیتی کودکان ، نیاز به نیروی انسانی متخصص و کارآمد دراین زمینه به چالشی جدی تبدیل شده است.
دانشگاه هنر به عنوان بزرگترین دانشگاه هنری کشور، در پاسخ به نیاز روزِ جامعه، پس از مطالعه و انجام بررسی های لازم، باهدف پرورش نیروی انسانی متخصص”دپارتمان تربیت مربی هنر کودک”را طراحی و در مرکز آموزش های آزاد این دانشگاه راه اندازی کرده است.
فعالیت های آموزشی این دپارتمان عبارتند از:

یک: دوره ی جامع تربیت مربی هنر کودک
دو: کارگاه های تخصصی مربیان هنر کودک
سه: نشستهای آموزشی هنر در دنیای کودکان
چهار: کارگاه و نشست های ویژه

برای اطلاع از شرح درس، آشنایی با مدرس، شهریه و رزرو دوره بر روى عنوان کلاس مورد نظر کلیک کنید.

عنوان دوره مدرس تعداد جلسات روز ساعت پیش بینی تاریخ شروع
چهارمین دوره جامع تربیت مربی هنر کودک اردشیر پژوهشی12 دوشنبه ها9:00 تا 12:00