تربیت مربی هنر کودک

برای اطلاع از شرح درس، آشنایی با مدرس، شهریه و رزرو دوره بر روى عنوان کلاس مورد نظر کلیک کنید.

عنوان دوره مدرس تعداد جلسات روز ساعت پیش بینی تاریخ شروع
اولین نشست آموزشی هنر در دنیای کودکان اردشیر پژوهشی1جمعه10:00 تا 13:003 آذر