30 مهر

اهمیت طراحی در ارائه

با گذشت سه دهه از ظهور پاورپوینت (PowerPoint) حالا دیگر اهمیت «ارائه» بر کسی پوشیده نیست. این نکته مهم که یک ارائه صوتی-تصویری تأثیر بیشتری در انتقال مطلب و درگیر …

14 مهر

گزارش کارگاه نمایش دوره تربیت مربی هنر کودک

دوره جامع تربیت مربی هنر کودک گزارش کارگاه نمایش(یک) مدرس:گلرخ بروجردی موضوع کارگاه:تاثیر تئاتر شورایی در پرورش کودکان کارگاه تاثیر تئاتر شورایی در پرورش کودکان با حضور استاد گلرخ بروجردی …