18 آذر

دیدار بچه های دبستان پیام سال 71با آقا نقاشی روزهای کودکی روز پنجشنبه 97/9/15 در آموزشگاه دانشگاه هنر

دیدار بچه های دبستان پیام سال 71با آقا نقاشی روزهای کودکیشان روز پنجشنبه 97/9/15 در آموزشگاه دانشگاه هنر تو هیاهو و شلوغی این روزها هنوز چیزهایی هست که از یاد …

10 آذر

چهارمین کارگاه زنگ هنر در موزه ملی برگزار می شود

لینک کانال تربیت مربی هنر کودک: https://t.me/TarbiatArt چهارمین کارگاه آموزشی زنگ هنردرموزه‌ی ملی فرهنگ ها، گوناگونی و پیوستگی درزبان تصویر با نگاهی به نمایشگاه موزه ی لوور در تهران به‌همت …