سلسله نشست های آموزشی هنر در دنیای کودکان

به نام خدا
معاونت فرهنگی دانشگاه هنر
قابل توجه هنرمندان، مربیان هنر کودک، پژوهشگران، دانشجویان رشته های هنری و
علاقمندان به هنر کودک

مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه هنر
باهدف:

ارتقاء دانش عمومی در زمینه ی هنرکودک

ارائه‌ی دستاوردهای‌نوین‌علمی‌، پژوهشی وتجربی

ایجاد زمینه ی گفتگو وتبادل اندیشه دربین

هنرمندان، پژوهشگران و مربیان هنرکودک

برگزار می‌کند:

سلسله نشست های آموزشی هنر در دنیای کودکان

تربیت مربی low

 

محورهای موضوعی:

شناخت هنر کودک
آموزش‌ هنر به کودک
آفرینش هنری برای کودک
هنرمند،خلاقیت‌ و کودک درون

سلسه نشست های آموزشی‌هنردردنیای کودکان به صورت ماهیانه و دردوازده نشست برگزار می گردد.
شرکت کنند گان گواهی شرکت درسلسه نشست های آموزشی هنر در دنیای کودکان را دریافت خواهند کرد.

موضوع وشرایط شرکت در نشست از طریق سایت مرکزآموزش های آزاد دانشگاه هنر به اطلاع علاقمندان می رسد.

برای اطلاع از برنامه نشست ها اینجا کلیک کنید