چهارمین کارگاه زنگ هنر در موزه ملی برگزار می شود

چهارمین کارگاه آموزشی زنگ هنردرموزه‌ی ملی
فرهنگ ها، گوناگونی و پیوستگی درزبان تصویر
با نگاهی به نمایشگاه موزه ی لوور در تهران

به‌همت اداره معرفی وآموزش موزه‌ ملی ایران و با حضور هنرجویان رشته‌ تربیت مربی هنر کودک مرکزآموزش های هنری و تخصصی دانشگاه هنر روز دوشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ماه “چهارمین کارگاه آموزشی زنگ هنر درموزه ی ملی ” با موضوع: “فرهنگ ها، گوناگونی و پیوستگی درزبان تصویر” برگزار شد.
کارگاه های زنگ هنر در موزه معمولا در دومرحله، برگزار می شود مرحله ی اول شامل : ارائه ی مطالب تئوری در خصوص موضوع کارگاه ویازدید از موزه است ومرحله ی دوم بخش کارگاهی را شامل می شود که به تناسب موضوع هنر جویان کار عملی پیش بینی شده را به انجام می رسانند. مرحله ی اول این کارگاه با بازدید از نمایشگاه موزه ی لوور در تهران برگزار شد.گزارش کامل این کارگاه پس از برگزاری کارگاه عملی به اطلاع علاقمندان خواهد رسید.
همچنین آثار هنرجویان و گزارش کامل کارگاه ها درموزه ی مجازی هنر کودک ثبت می شود و در اختیار عموم علاقمندان قرار می گیرد.

☎️۶۶۹۵۱۶۸۸

IMG_1907