گزارش تصویری روند انتخاب طرح برای دوره چاپ باتيك

گزارش تصویری روند انتخاب طرح برای دوره چاپ باتيك

کلاس نیمه خصوصی روز شنبه ۱۳ مرداد دوره چاپ باتيك روی پارچه سیلک مرکز؛ به روند طراحي و كمپوزسيون براي انتخاب طرح براي چاپ باتيك روي پاره سيلك به منظور استفاده هاي كاربردي در طراحي لباس و دكوراسيون داخلي با رويكرد به طرح ها و نقوش باستاني بر روي سفالينه هاي قرون ٨ و٩ پرداخت و برگزار شد.

گزارش تصویری این کلاس را در زیر دنبال کنید:
photo_2018-08-05_04-22-16 photo_2018-08-04_06-56-36 photo_2018-08-05_04-22-12 photo_2018-08-05_04-22-15