کمانچه

اطلاعات دوره

شهریه:
    آزاد: 264.000 (تومان)
    20 درصد تخفیف: 211.2.000 (تومان)

مدرس: دلآرم زمانی

تعداد جلسات: 8 جلسه, هرجلسه 30 دقیقه

زمان تشکیل کلاس: روزهای دوشنبه ؛ ساعت

پیش بینی تاریخ شروع کلاس: یک هفته پس از ثبت نام

شرح

درباره دلآرم زمانی

- فارغ التحصيل رشته نوازندگي ايراني دانشگاه هنر
- فراگيري كمانچه نزد اردشير كامكار و رضا پرويزاده
- فراگيري آواز نزد نجمه تجدد و حميدرضا نوربخش
- جمع آوري و تدوين كتاب آموزش كمانچه استاد اردشير كامكار زير نظر ايشان
- فعاليت در زمينه ي موسيقي تئاتر و برنده ي جايزه ي بهترين موسيقي تئاترشهر
- همكاري با آنسامبل زهي ايراني استاد كامكار، گروه ژيوار و...