کارگاه تکنیک صدا و آواز و فنون آوایی – گروهی (کد۱)

اطلاعات دوره

شهریه:
    آزاد: 520.000 (تومان)
    20 درصد تخفیف: 416.000 (تومان)

مدرس: عارف احسن

تعداد جلسات: 8 جلسه, مجموعا 32 ساعت

زمان تشکیل کلاس: روزهای چهارشنبه ها ؛ ساعت 15:00 تا 19:00

پیش بینی تاریخ شروع کلاس: تابستان 1397

شرح

🔶جلسه اول به آنالیزو گستره صوتی هنرجویان ، تست شنوایی موسیقایی، درک هنرجو از موسیقی(آواز و ضربی خوانی) و مطالبی موثر در خصوص آواز و موسیقی بیان میشود .

🔸 (وارمآپها)گرم کردن صدا در ۶ مورد و ۵ مورد بیانی.

🔸(پِلیس مِنت) به دست آوردن جای صدا در ۳ جلسه.

🔸تمرینات کشش بر روی درجات و فواصل ، با اتودهای مختلف در ۳ جلسه.

🔸(آرتی کالیشن) تمرینات صامتها برای ورزیدگی اندام بیانی در آواز و بیان در ۵ جلسه (دوره ابتدایی)

🔸تمرینات و توضیحات عَمَلی و تئوری در مورد نفس گیری و دیافراگم ( کار عمَلی و تمرینات در سه جلسه)

🔸(مِس دی وِس)تمرینات عَملی داینامیک و جایگاه آن در آواز ، دوجلسه.

🔸کرشندو و تمرینات .

🔸مراحل تولید نوانس و جایگاه آن در آواز.

🔸 غلت در صدا و آواز و تمرینات

🔸تمرینات نفس گیری .

🔸درس ویبره و ویبراسیون در آواز.

🔸ایجاد تحریر و دروس ابتدایی تحریر.(ادوات ، اشکال و نمونه های مختلف)

🔸عضله سازی تارهای صوتی( وکال کورد و وکال فرای)

🔸تمرین رفع انقباض ابتدایی.

🔸 حجم و وسعت صدا و تمرینات

🔸کنترل تنفس.

🔸پرتاب صدا.

🔸تمرینات مخارج صوت و بیان (ابتدایی)

🔸تمرینات تارهای صوتی بسته.

🔸اصلاح روش صحبت کردن و خندیدن با تارهای بسته برای خوانندگان .
و…..

در انتهای زمان باقیمانده هر کلاس به آوازخوانی و ضربی خوانی های بداهه و اشکالات صدایی هنرجویان و تفهیم تکنیکهای درس داده شده در کلاس ها تعلق دارد، که برای هنرجویان بسیار حائز اهمییت است.

در طول مدت کلاس ها، سوالاتِ هنرجویان پاسخ داده شده و مطالب بسیار متنوعی در مورد صدا و آواز با توجه به نیاز هنرجویان بحث و گفتگو میشود.

درباره عارف احسن