دوره‌های نیترو، گرافیک

دوره های نیترو! کپسول های سریع نرم افزاری!

✔️مدرس: عطاالله محمدی

*ورکشاپ طراحی کاتالوگ و طراحی جلد با نرم افزار ایندیزاین
پنجشنبه ۲۵ خرداد، ساعت ۱۳ تا ۱۹

*ورکشاپ طراحی بسته بندی با نرم افزار یلستریتور
جمعه ۲۶ خرداد، ساعت ۹ تا ۱۳

✔️ ثبت نام آزاد: ۴۰ هزارتومان
✔️ دانشجویان دانشگاه هنر: ۳۰ هزارتومان

 

photo_2017-06-06_02-41-58