سری نشست های آموزشی هنر در دنیای کودکان

اطلاعات دوره

شهریه:
    آزاد: 30.000 (تومان)
    20 درصد تخفیف: 24.000 (تومان)

مدرس: اردشیر پژوهشی

تعداد جلسات: 1 جلسه, 3 ساعته

زمان تشکیل کلاس: روزهای اعلام می گردد ؛ ساعت اعلام می گردد

پیش بینی تاریخ شروع کلاس: ماهیانه

شرح

درباره اردشیر پژوهشی

- 1350کرمانشاه
- دیپلم گرافیک هنرستان
- کارشناسی گرافیک دانشگاه هنر
- بیش از 12سال کارآموزشی باکودکان
- پژوهش و تالیف بیش از 20مقاله در حوزه ی هنر و به وبژه آموزش هنرکودک
- نویسندگی وتصویر سازی دو عنوان کتاب برای کودکان
- بیش از 10سال تدریس پیوسته رشته ی تربیت مربی هنر کودک
- فعالیت در زمینه ی طراحی پوستر و فیلمسازی و ...