نشست معرفی دوره تربیت مربی هنری کودک برگزار می شود

نشست معرفی دوره تربیت مربی هنری کودک برگزار می شود

باحضور اردشیر پژوهشی، مدرس دوره روز سه شنبه ۳۰مرداد ساعت ۱۷، این نشست برگزار خواهد شد.
حضور در این نشست باهماهنگی قبلی آزاد و رایگان است. برای هماهنگی و ثبت نام یک پیامک حاوی نام و نام خانوادگی به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۸۱۷۸ ارسال فرمایید.

 

photo_2018-08-12_08-33-13