خلاقیت یا بیداری کودک درون، همراه با معرفی دوره جامع تربیت مربی هنر کودک (برگزار شد)

“خلاقیت یا بیداری کودک درون”
گفتاری با موضوع:
اهمیتِ شناخت و توجه به کودک درون برای انگیختن و به فعلیت رساندن نیروی خلاقیت در آفرینش‌هنری
همراه با نمایشگاهی از نقاشی و دستنوشته های کودکان ونوجوانان…

“دوره ی جامع تربیت مربی هنرکودک”
با توجه به این که این دوره برای نخستین بار در مرکز آموزش های آزاد دانشگاه هنر برگزار می شود طی نشستی کوتاه محتوا و روند این دوره تشریح وبه علاقمندان معرفی خواهد شد.
*شرکت در این ورکشاپ برای عموم، آزاد و رایگان است.

گزارش تصویری این ورکشاپ را در زیر بخوانید:

ورکشاپ خلاقیت یا بیداری کودک درون و آشنایی با دوره تربیت مربی هنر کودک با حضور استاد اردشیر پژوهشی برگزار شد و با استقبال چشمگیر هنر جویان علاقمند روبرو شد.
استاد پژوهشی در این خصوص توضیحات جامع و کاملی را ارایه کردند.
این ورکشاپ به مدت حدود ۲ ساعت به طول انجامید.

همزمان با این ورکشاپ نمایشگاهی از آثار کودکان که استاد پژوهشی در سالهای گذشته با آنها کار کرده بودند به نمایش گذاشته شد و علاقمندان از آن بازدید بعمل آوردند.

IMG_20170214_102300

photo_2017-02-20_01-11-14

photo_2017-02-20_01-11-17

photo_2017-02-20_01-11-05

photo_2017-02-20_01-11-09