دومین نشست آموزشی هنر دنیای کودکان

مرکز آموزش های هنری و تخصصی دانشگاه هنر به نفع کودکان زلزله زده غرب کشور برگزار می کند:

دومین نشست آموزشی هنر دنیای کودکان

کودکان بحران زده و امداد فرهنگی دربحران

(چیستی، چرایی و چگونگی)

 

امداد فرهنگی در بحران ترکیب واژگانی نوپدیدی است که در سال های اخیر آن را بیش از گذشته می شنویم معمولا پس از بروز بحران در کشور افراد و سازمان های مختلفی تحت عنوان امداد فرهنگی در مناطق زلزله زده وارد عمل می شوند. و از آنجا که کودکان آسیب پذیر ترین افراد جامعه در زمان بروز بحران هستند کانون توجه این افراد و یا سازمان ها کودکان و نوجوانان بحران زده است.

بخشی از فعالیت ها یی که تحت عنوان امداد فرهنگی انجام می شود مستقیما به هنر و فعالیت های هنری کودکان و نوجوانان مربوط می شود.

اما با توجه به آن چه که در هنگام بروز بحران  در کشور ما روی می دهد و با نگاهی به نوع و شکل فعالیت هایی که  تحت عنوان امداد فرهنگی انجام می شود به نظر می رسد هنوز تعریف روشن ، و دریافتی یکسان از این ترکیب واژگانی در افراد وجود ندارد.

از سوی دیگر با عنایت به این که کشور ما ایران، به دلیل موقعیت جغرافیایی و جایگاه ویژه در جغرافیای سیاسی جهان،  پیوسته دستخوش بروزِ حوادث و بحران های طبیعی و انسان ساخت بوده و هست ضروری است به باز تعریف  امداد فرهنگی در بحران بپردازیم .

هدف از برگزاری این نشست آموزشی که روز سه شنبه، چهارم اردیبهشت ماه ۹۷ از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰ در پردیس باغ ملی دانشگاه هنر برگزار می شود، انتقال نظر و دیدگاه پژوهشگران آشنا به هنر کودک و مقوله ی  فعالیت های فرهنگی در بحران است که در این زمینه  به صورت عملی  تجربه ی میدانی کسب کرده اند و به چیستی، چرایی و چگونگی امداد فرهنگی در بحران می پردازند.

بدیهی است تاکید و تمرکز این نشست بر نقش، اهمیت و چگونگی فعالیت های هنری با کودکان بحران زده خواهد بود ازهمین رو  در بخش یک تجربه،  یکی از مربیان هنر کودک که در زمینه ی  کار باکودکان بحران تجربه دارند و پس از  زلزله ی اخیر در غرب کشور به سرپل ذهاب رفته اند فعالیت هایی در این زمینه انجام داده اند ، حضور خواهند داشت و به شرح تجربیات خود خواهند پرداخت.

سخنرانی های این نشست توسط زهرا فرمانی حقیقی؛ روان شناس، نویسنده، پژوهشگر و بنیانگذار موزه ی مجازی هنر کودک، فتانه کاظمی نژاد؛ پژوهشگر و عضو شورای کتاب کودک و اردشیر پژوهشی؛ پژوهشگر و مدرس دوره های تربیت مربی هنر کودک ایراد می شود. همچنین در پایان گزارش کارگاه نقاشی با کودکان زلزله زده

توسط یاسمن رضایی فریمانی ارائه شده و در حاشیه نشست نمایشگاهی دیدنی از نقاشی های کودکان  زلزله زده ی سرپل ذهاب برگزار خواهد شد.

از علاقمندان دعوت می شود برای ثبت نام و کسب آگاهی بیشتر با شماره های ۶۶۱۷۶۵۱۳ و ۶۶۹۵۱۶۸۸ تماس حاصل فرمایند.

لازم به ذکر است هزینه برگزاری نشست ۳۰ هزار تومان بوده که به نفع کودکان زلزله زده غرب کشور جمع آوری می شود.

photo_2018-04-15_23-55-02 photo_2018-04-15_23-55-01 photo_2018-04-15_23-55-00 photo_2018-04-11_13-09-45