ثبت نام چهارمین دوره جامع تربیت مربی هنر کودک آغاز شد

دوره جامع تربیت مربی هنر کودک
مدرس: اردشیر پژوهشی
گواهینامه معتبر از دانشگاه هنر

🔹اطلاعات دوره:
https://goo.gl/wW9zPe

photo_2018-01-30_23-49-30