تعطیلی مرکز آموزش های آزاد دانشگاه هنر در روز دوشنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۶

به اطلاع هنرجویان گرامی می رساند مرکز آموزش های آزاد دانشگاه هنر دوشنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۶ به دلیل آلودگی هوا تعطیل است.