برگزاری اولین نشست آموزشی هنردر دنیای کودکان به نفع کودکان مناطق زلزله زده ی غرب کشور

برگزاری اولین نشست آموزشی

هنردر دنیای کودکان

به نفع کودکان مناطق زلزله زده ی غرب کشور

مرکز آموزش های آزاد دانشگاه هنر بر گزار می کند:

اولین نشست آموزشی هنر در دنیای کودکان.

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه هنر اعلام کرد:

اولین نشست آموزشی هنر دردنیای کودکان با موضوع: “ضرورت شناخت هنرکودک” برای‌ هنرمندان‌ و مربیان‌ِ هنرکودک با نگاهی به مراحل رشد و تحول توانایی ترسیم در کودکان

با حضوراردشیر پژوهشی مربی هنرومدرس دوره های تربیت مربی هنرکودک سوم آذر ماه درپردیس باغ ملی دانشگاه هنر برگزار خواهد شد.

مدیر مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه هنر گفت: ضمن عرض تسلیت به مردم ایران وبازماندگان زلزله ی اخیر در غرب کشور، در آمد حاصل از این نشست به کودکان مناطق زلزله زده اهداء خواهدشد.

اردشیرپژوهشی سخنران این نشست آموزشی، ضمن سپاسگزاری از معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه هنر و مدیران مرکز آموزش های آزاد دانشگاه هنر گفت: هنر در دنیای کودکان عبارتی است که دایره ی گسترده ای از موضوعات مختلف درحیطه ی آموزشِ‌ هنر، شناخت هنرِ کودک، تولید محصولات هنری برای‌ کودکان، مقوله ی‌ هنرمندو کودک درون و بسیاری موضوعات دیگر را در برمی گیرد. کمبود منابع و کم لطفی دانشگاه ودانشکده های هنری در ارائه و برگزاری دروس “هنر در دنیای کودکان “و” آموزش هنر در مدارس” سبب بی اطلاعی دانشجویان و مربیان هنر کودک از این مقوله شده است. لذا گفتگو، تبادل نظر و هم اندیشی پیرامون هنرکودک در فضای دانشگاه هنر ضرورتی غیر قابل انکار است.

وی افزود:

با توجه به اهمیت موضوع وعدم وجود منابع و یا برنامه های آموزشی کافی در این زمینه مرکز آموزش های آزاد دانشگاه هنر با هدف ارتقاء سطح آگاهی عمومی دانشجویان، مربیان هنر وعلاقمندان درنظردارد سلسله نشست های آموزشی هنردردنیای کودکان را به صورت پیوسته و در چرخه ی زمانی ماهیانه برای دانشجویان رشته های هنری، مربیان هنر کودک، و کلیه ی علاقمندان و فعالان در حوزه هنر کودک برگزار کند.

نشست های آموزشی هنر دردنیای کودکان به تناسب موضوع در قالب سخنرانی، ورک شاپ، میزگرد، و کارگاه آموزشی برگزار خواهد شد.

ثبت نام اینترنتی در سایت ایوند: https://evnd.co/WpkJH

 

نشست اول چاپ