“اولین نشست آموزشی هنردردنیای کودکان” به نفع کودکان مناطق زلزله زده در دانشگاه هنر برگزار شد

پژوهشی: اولین نشست آموزشی هنر در دنیای کودکان را با قلب هایی سرشار اندوه برگزارمی کنیم چراکه گروهی از کودکان هم وطن مان در زیر آورارِ زلزله ی اخیر در غرب کشور جان باختند… امیدواریم با برگزاری نشت های علمی و آموزشی گوناگون دانش وآگاهی عمومی فراگیرتر شود وبه واسطه ی دانایی چتر عدالت و امنیت برسر کودکان جهان گشوده شود.

مرکز آموزش های آزاد دانشگاه هنراعلام کرد : با حمایت معاونت فرهنگی دانشگاه هنر روز جمعه سوم آذرماه نودوشش “اولین نشست آموزشی هنر در دنیای کودکان”با موضوع ضرورت شناخت هنر کودک برای هنرمندان و مربیان هنر کودک دردانشگاه هنر برگزارشد. اردشیرپژوهشی مدرس دوره های جامع تربیت مربی هنرکودک سخنران این نشست بود. دراین نشست گروهی از هنرمندان، دانشجویان، مربیان وعلاقمندان به هنر کودک شرکت داشتند.

_________________________________________________

 

یاوری مدیر آموزشی مرکز آموزش های آزاد دانشگاه هنر در آغاز این نشست ضمن خوش آمدگویی به حضار اعلام کرد: با توجه به اهمیت و گستردگی دامنه ی موضوع ” هنر در دنیای کودکان” و ضرورت شناخت هرچه بیشتر دانشجویان رشته های هنری، ازکودک و دنیای پر رازو رمز او مرکز آموزش های آزاد دانشگاه هنر در نظر دارداین  نشست ها را به صورت پیوسته برگزار کند. وی افزود مرکز آموزش های آزاد دانشگاه هنربرای برگزاری دوره، نشست و کارگاه های آموزشی پذیرای نظرات و پیشنهاد های اساتید، دانشجویان و صاحب نظران است.

اردشیر پژوهشی سخنران این نشست گفت: اولین نشست آموزشی هنر در دنیای کودکان را با قلب هایی سرشار اندوه برگزارمی کنیم چراکه گروهی از کودکان هم وطن مان در زیر آورارِ زلزله ی اخیر در غرب کشور جان باختند….وی اظهار امیدواری کرد با برگزاری نشت های علمی و آموزشی گوناگون دانش وآگاهی عمومی فراگیرتر شود وبه واسطه ی دانایی چتر عدالت و امنیت برسر کودکان جهان گشوده شود.

اردشیرپژوهشی در ادامه به تشریح دامنه ی موضوعاتی که تحت عنوان هنر در دنیای کودکان قرار می گیرند پرداخت و گفت:  این موضوعات را می توان در سه بخش کلی دسته بندی کرد بخش اول: هنر در نظام آموزش کودکان بخش دوم: تولید آثار هنری برای کودکان و بخش سوم : کودک درون وخلاقیت درآفرینش هنری.

وی افزود: علیرغم اهمیت موضوع و نقش تعیین کننده ی آن در آموزش، پرورش و آفرینش هنری  متاسفانه در دانشگاه ها مورد کم توجهی واقع شده است.

مدرس دوره ی جامع  تربیت مربی هنر کودک ضمن قدردانی از معاونت فرهنگی ومدیران مرکز آموزش های آزاد دانشگاه هنر، برگزاری  نشست های آموزشی هنردر دنیای کودکان در دانشگاه هنر را یک رخدادفرهنگی بسیار مهم و امیدوارکننده توصیف کرد وگفت : باتوجه به خلاء کار پژوهشی در این زمینه، برگزاری این نشست ها دردانشگاه هنر به عنوان مرکزی علمی واثرگذار بر جریانات فرهنگی و هنری کشور شاید اولین حرکت جدی و امیدوارکننده در این زمینه باشد،لذا آن را نقطه ی آغازی برای گفتگو، تبادل اندیشه وشکل گیری پایگاهی پژوهشی دراین زمینه باید دانست.

پژوهشی درادامه به ضرورت شناخت هنر کودک برای هنرمندان و مربیان هنر کودک پرداخت و مراحل رشد و توانایی ترسیم در کودکان را تشریح کرد.

طاحونی مدیر مرکز آموزش های آزاد دانشگاه هنر ضمن اعلام این خبر که عواید حاصل شده از این نشست به کودکان زلزله زده ی غرب کشور اهدا خواهد شد اعلام کرد با توجه به استقبال به عمل آمده از اولین نشست آموزشی هنر در دنیای کودکان، به زودی موضوع و زمان برگزاری دومین نشست آموزشی هنر دردنیای کودکان از طریق سایت مرکز آموزش های آزاد azadart.ir به اطلاع علاقمندان خواهد رسید.

 

گزارش تصویری نشست

IMG_0008 IMG_0015 IMG_0038 IMG_0041 IMG_0060 IMG_0069 IMG_0085