آواز ایرانی

اطلاعات دوره

شهریه:
    آزاد: 360.000 (تومان)
    20 درصد تخفیف: 288.000 (تومان)

مدرس: مهدی مبتقی

تعداد جلسات: 8 جلسه, هرجلسه 30 دقیقه

زمان تشکیل کلاس: روزهای دوشنبه ؛ ساعت

پیش بینی تاریخ شروع کلاس: یک هفته پس از ثبت نام

شرح

درباره مهدی مبتقی

متولد 1351
وی دانش آموخته‌ی موسیقی از دانشکده هنر و معماری است و از محضر استادان: صدیق تعریف، رضوی سروستانی، صدیف، محسن کرامتی، منوچهر همایون پور و همچنین مکتب پربار استاد محمدرضا لطفی استفاده کرده است