آغاز ثبت نام دوره های زمستان مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه هنر

🌧 همراه شو!
آغاز ثبت نام دوره های زمستان مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه هنر
🔹برگزارکننده دوره های تخصصی در تمام زمینه های هنری و نرم افزار
🔹زیرنظر دانشگاه هنر
🔹با ارایه گواهی پایان دوره معتبر

کانال تلگرام: www.t.me/azad_art

 

photo_2017-12-18_06-56-43